دوره 5، شماره 2، تابستان 1401، صفحات 22 - 33
نویسندگان : نسترن شاهواری *

چکیده :
این مقاله، انگلیسی می باشد. English Paper

کلمات کلیدی :
Nastaran Shahvari


مشاهده مقاله
559
دانلود
137
تاریخ دریافت
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۳ خرداد ۱۴۰۱