دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحات 40 - 54
نویسندگان : رضوان علوی سالکویه * و رحمت قوامی پور کومله و میلاد خروجی کورنده

چکیده :
در مدیریت منابع انسانی؛ کارمندیابی، فرآیند پیدا کردن و استخدام بهترین و مناسب‌ترین متقاضی برای یک شغل، به شیوه‌ای به موقع و مقرون‌ به‌ صرفه است. این یک فرآیند کامل است، با یک چرخه عمر کامل، که با شناسایی نیازهای شرکت در رابطه با شغل آغاز می¬شود و با معرفی کارمند به سازمان پایان می¬یابد. این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه-ای و با بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی نقش کارمندیابی در سازمان¬ها می¬پردازد. زمانی هم که سازمان نیازمند تغییرات براساس ساختار و هماهنگی با بازارهای جدید و نیازهای جدید مشتریان می¬باشند، وجود چنین کارکنان توانا و شایسته در سازمان می¬تواند باعث انطباق سریعتر سازمان با تغییرات جدید شود. وجود نیروهای توانا و مدیریت استعداد در سازمان می¬تواند در امر کاهش تأثیر پیچیدگی و تغییرات محیطی بر سازمان مؤثر باشد و باعث افزایش مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا شود. به طور کلی می¬توان بیان نمود، اگر کارمندیابی متناسب با استراتژی¬های سازمان باشد و تناسب فرد با شغل در نظر گرفته شود، در طولانی مدت افزایش عملکرد سازمانی و در نتیجه رشد و بالندگی کارکنان و سازمان را به همراه دارد.

کلمات کلیدی :
کارمندیابی، منابع کارمندیابی، کارمندیابی الکترنیکی، مقایسه کارمندیابی سنتی و الکترونیکی.


مشاهده مقاله
85
دانلود
19
تاریخ دریافت
۱۹ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰