دوره 4، شماره 3، پاییز 1400، صفحات 7 - 23
نویسندگان : فرناز تقی زاده کورایم * و محمدرضا کاباران زاد قدیم

چکیده :
این مقاله، انگلیسی می باشد. English Paper

کلمات کلیدی :
Farnaz Taghizadeh Kourayem, Mohammadreza Kabaranzad Ghadim


مشاهده مقاله
121
دانلود
19
تاریخ دریافت
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۱ مهر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۰ مهر ۱۴۰۰