دوره 5، شماره 2، تابستان 1401، صفحات 7 - 13
نویسندگان : پارانتاپ چاترجی * و آمیت کندو و چاندان کر. باتاچاریا

چکیده :
این مقاله، انگلیسی می باشد. English Paper

کلمات کلیدی :
Parantap Chatterjee, Amit Kundu, Chandan Kr. Bhattacharyya


مشاهده مقاله
620
دانلود
105
تاریخ دریافت
۱۲ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۸ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱