دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : سید کامران یگانگی * و صابر احمدی فرد

چکیده :
توجه به مدیریت دارایی ها می‌تواند با توجه به نوع صنعت و اقتصاد دارایی محور کشور در بخش‌های نفت و گاز، نیرو، حمل و نقل و زیر ساخت‌های خدماتی یکی از اصلی‌ترین راهکارهای افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از مجموعه دارایی ها باشد. اما در این راه توجه ویژه به گسترش فرهنگ مراقبت از دارایی‌های ارزشمند و همچین توسعه توانمندی‌ها و شایستگی‌های نیروی انسانی از عناصر زیر بنایی و کلیدی موفقیت در این راه است. مدیریت چرخه عمر دارایی ها برای نگهداری مقرون به صرفه و دوام اقتصادی بلندمدت ضروری است. زیرساخت های نگهداری مناسب مزایای اقتصادی قابل توجهی را فراهم می کند. بی توجهی به نگهداری دارایی ها منجر به کاهش بهره وری و تحمیل هزینه به کاربران می شود. همچنین تعمیر و نگهداری با تاخیر به طور قابل توجهی کل هزینه های مرتبط با تعمیر یا تعویض را افزایش می دهد.مدیریت دارایی چرخه عمر باید در بخش عمومی برای مدیریت دارایی های بزرگ مقیاس مانند زیرساخت های حمل و نقل به شیوه ای مقرون به صرفه استفاده شود. با این حال، دولت ها انگیزه کمی برای انجام اقدامات پیشگیرانه داشته اند. برای رسیدگی به عقب ماندگی سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به ویژه حمل و نقل، اولویت های دولت باید با مسئولیت پذیری اقتصادی بلندمدت همراه شود. علاوه بر این، مکانیسم‌های مالی و گزارشگری مالی باید برای اطمینان از تصمیمات مدیریت دارایی چرخه عمر موثر و کارآمد ایجاد شود. برای کمک به رفع کمبودهای منطقه‌ای در زیرساخت، مشارکت‌های دولتی و خصوصی نیز باید تقویت شوند.

کلمات کلیدی :
مدیریت دارایی چرخه عمر، زیرساخت های بخش عمومی، زیرساخت های حمل و نقل، مشارکت های دولتی و خصوصی.


مشاهده مقاله
113