دوره 5، شماره 3، پاییز 1401، صفحات 47 - 63
نویسندگان : سید کامران یگانگی * و صابر احمدی فرد

چکیده :
توجه به مدیریت دارایی‌ها می‌تواند با توجه به نوع صنعت و اقتصاد دارایی محور کشور در بخش‌های نفت و گاز، نیرو، حمل و نقل و زیر ساخت‌های خدماتی یکی از اصلی‌ترین راهکارهای افزایش بهره¬وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از مجموعه دارایی‌ها باشد. اما در این راه توجه ویژه به گسترش فرهنگ مراقبت از دارایی‌های ارزشمند و همچین توسعه توانمندی‌ها و شایستگی‌های نیروی انسانی از عناصر زیر بنایی و کلیدی موفقیت در این راه است. مدیریت چرخه عمر دارایی‌ها برای نگهداری مقرون به صرفه و دوام اقتصادی بلندمدت ضروری است. زیرساخت-های نگهداری مناسب، مزایای اقتصادی قابل توجهی را فراهم می‌کند. بی توجهی به نگهداری دارایی‌ها منجر به کاهش بهره‌وری و تحمیل هزینه به کاربران می‌شود. همچنین تعمیر و نگهداری با تأخیر به طور قابل توجهی کل هزینه¬های مرتبط با تعمیر یا تعویض را افزایش می¬دهد. مدیریت دارایی چرخه عمر باید در بخش عمومی برای مدیریت دارایی‌های بزرگ مقیاس مانند زیرساخت‌های حمل و نقل به شیوه¬ای مقرون به صرفه استفاده شود. با این حال، دولت¬ها انگیزه کمی برای انجام اقدامات پیشگیرانه داشته¬اند. برای رسیدگی به عقب ماندگی سرمایه¬گذاری در زیرساخت‌ها، به ویژه حمل و نقل، اولویت¬های دولت باید با مسئولیت پذیری اقتصادی بلندمدت همراه شود. علاوه بر این، مکانیسم‌های مالی و گزارشگری مالی باید برای اطمینان از تصمیمات مدیریت دارایی چرخه عمر مؤثر و کارآمد ایجاد شود. برای کمک به رفع کمبودهای منطقه‌ای در زیرساخت، مشارکت‌های دولتی و خصوصی نیز باید تقویت شوند.

کلمات کلیدی :
مدیریت دارایی چرخه عمر، زیرساخت‌های بخش عمومی، زیرساخت‌های حمل و نقل، مشارکت‌های دولتی و خصوصی.


مشاهده مقاله
385
دانلود
26
تاریخ دریافت
۲۲ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۱ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۸ تیر ۱۴۰۱