دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : سیده زهرا میراشرفی * و سید حمید رمضانی یاسوج و فاطمه احمدی نظام آبادی

چکیده :
فناوریهای مالی (فین تک)، درحال حاضر کل صنعت مالی را متحول کرده و این پتانسیل را دارد که نه تنها اصول برخی از محصولات مالی، بلکه ویژگی‌های اساسی سیستم مالی را نیز تغییر دهد. فین تک نقش مهمی به عنوان یک واسطه مالی برای جامعه و فعالیتهای روزمره مردم در سراسر جهان ایفا می‌کند. بخشی از نوآوریها در فرآیندهای تجاری و فناوری مالی عبارتند از هوش مصنوعی، کلان داده‌ها، بلاک چین، رمز‌ ارز، عرضه اولیه سکه، اینترنت اشیا، یادگیری ماشین و مشاوره روبو؛ که در پیش‌بینی ارزش شركت و درماندگی مالی؛ افزایش شفافیت و ارتقای کمی و کیفی گزارشگری مالی؛ تشکیل پرتفوی بهینه سهام؛ تسهیل درجذب سرمایه؛ بهبود مدیریت هزینه و مدیریت فرآیندها؛ افزایش امنیت داده‌ها؛ تقویت اثربخشی وکارایی کنترل‌های داخلی، کاهش خطر تحریف و ریسک حسابرسی؛ پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و قابل‌اتکاتر مالیاتی توسط دولت برای بودجه‌ریزی؛ همچنین کسب مزایای زیست‌محیطی، موثر است. باتوجه به جهشی که جهان در استفاده از نوآوریها در زمینه فناوری‌مالی داشته و ظرفیت بالقوه آن در پیشبرد اهداف حسابداری و حسابرسی و نیز شکل‌گیری کسب‌و‌کارهای نوپا در حوزه فناوریهای نوین مالی در ایران، شناسایی، درک و پیش بینی رفتار افراد و نیز تشویق آنها در پذیرش و استفاده از این فناوریها، برای توسعه پایداری و مزیت رقابتی و همچنین رفاه اجتماعی، امری ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر، ازطریق مرور متون و سوابق مرتبط، به تشریح این نظریه‌ها و عوامل موثر بر استفاده از فناوری در ابعاد گوناگون، ازجمله عوامل شخصی، ویژگیهای محیطی و تعدیل‌کننده‌هایی نظیر سن، جنس و تجربه کاربران؛ همچنین مقایسه الگوهای مفهومی و سیر تکاملی این الگوها تاکنون، پرداخته است که جنبه نوآوری و دانش‌افزایی پژوهش حاضر نیز می‌باشد.

کلمات کلیدی :
فناوری‌های مالی، حسابداری، حسابرسی، الگو‌های رفتاری پذیرش.


مشاهده مقاله
304