Poster
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
223
بازدید دیروز :
594
بازدید کل :
378615
پیوندها

 

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

سردبیر

دکتر شعیب رستمی

دبیر ارشد بین المللی

پروفسور حسن یزدی فر

 

اعضای هیأت تحریریه

دکتر محمدعلی آقایی

دکتر فرزاد ایوانی

دکتر شعیب رستمی

دکتر نرگس صالح نیا

دکتر پریسا مهاجری

دکتر سیدرضا میرعسکری

دکتر ناصر نصیری

 دکتر هدی همتی

پروفسور سلیمان آروا

دکتر امین جان

دکتر سعید حاجی حسنی اصل

پروفسور ذبیح اله رضایی

دکتر مانودیپ رای چودوری

دکتر ماریا مارسیس

پروفسور حسن یزدی فر

 

2783-3119 :شاپا

شماره پروانه انتشار: 80441

بانک ها و نمایه نامه ها