Poster
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
210
بازدید دیروز :
222
بازدید کل :
252291
جواد دلجوی شهیر و سيمين سيفي زاده * و رقيه غلامي مبارك آبادي
صفحات 7 - 18

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

سردبیر

دکتر شعیب رستمی

 

اعضای هیأت تحریریه

دکتر محمدعلی آقایی

دکتر فرزاد ایوانی

دکتر شعیب رستمی

دکتر نرگس صالح نیا

دکتر پریسا مهاجری

دکتر سیدرضا میرعسکری

دکتر ناصر نصیری

 دکتر هدی همتی

دکتر سلیمان آروا

دکتر سعید حاجی حسنی اصل

دکتر ذبیح اله رضایی

دکتر مانودیپ رای چودوری

دکتر ماریا مارسیس

دکتر حسن یزدی فر

 

2783-3119 :شاپا

شماره پروانه انتشار: 80441

بانک ها و نمایه نامه ها