فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

جواد دلجوی شهیر

 سردبیر

شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه
 

جواد دلجوی شهیر

عامر دهقان نجم آبادی 

شعیب رستمی

سمیه شاه حسینی

نرگس صالح نیا

اسماعیل فدائی

حسین کاظمی

محمود مرادی

پریسا مهاجری

سیدرضا میرعسکری

ناصر نصیری

هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، پاییز 1397

 صفحه آغازین

-------------------------------------------------------------------

1- تأثير بازاريابي سبز بر شهرت شركت براساس مسئوليت اجتماعي و تصوير محصول شركت

صفحه 18-7

جواد دلجوی شهیر، سيمين سيفي زاده، رقيه غلامي مبارك آبادي

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- بررسی تأثیر ادراکات و رضایت استفاده ­کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی بر وفاداری آنان (مورد مطالعه: منطقه 11 تهران)

صفحه 32-19

حبیب اله دانایی، فاطمه قاسمی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM)و  عملکرد آن: چالش­ها و راهکارها

صفحه 50-33

نبی اله محمدی، صابر عزیزی، محمدرضا رجبی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- تأثیر توانایی مدیریت بر مدیریت سود واقعی و مدیریت ریسک یکپارچه شرکت­ها

صفحه 68-51

حسین کاظمی، امید مهری نمک آورانی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- بررسی رابطه بازاریابی اخلاقی با میزان فروش (مورد مطالعه: شرکت­های شیر پگاه اصفهان و  بازار گستر پگاه منطقه چهار)

صفحه 82-69

مهدی نصر اصفهانی، غزاله جهانگیرمقدم

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

6- عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیرات آن بر بازار سرمایه

صفحه 96-83

رضا پیرایش، سعید مظفری

اصل مقاله


1397,10,15