فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شماره جاری: دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار 1400

1- بررسی تأثیر قیاس ­پذیری اطلاعات حسابداری بر مدیریت واقعی سود و مدیریت سود تعهدی

سیدعلیرضا میرعرب بایگی، هاشم مکاری، محمدرضا تارانی

-------------------------------------------------------------------

2- تحلیل ارتباط بین نااطمینانی سیاست­های اقتصادی و اجتناب مالیاتی

امجد رحمن زاده، آرام سپهری وند

-------------------------------------------------------------------

3- بررسی تأثیر ریسک سیستمی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت بین­ الملل بر کارایی سرمایه ­گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مسیح مقری

-------------------------------------------------------------------

4- نقش اخلاق بازاریابی اسلامی در تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: سازمان شهرداری)

شهرام توانا، مهدی خلیلی خمیران

-------------------------------------------------------------------

5- بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه ­های اجتماعی بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی: شرکت صنعتی بهپاک)

سمانه فتح علیان، حمید نجفی تیرتاشی

-------------------------------------------------------------------

6-اثرات حمایت سازمانی ادارک شده و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر کارایی شغلی (شرکت مهندسین مشاور طرح ارتباطات)

سیدعلیرضا میرعرب بایگی، هاشم مکاری، سیدوحید حسینی طباطبایی

-------------------------------------------------------------------

7- نقش دانشگاه در تولید دانش به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان

شیماکاظمی ملک محمودی، کیومرث نیازآذری، نگین جباری

-------------------------------------------------------------------

در حال بروزرسانی


1400,02,10