فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شماره جاری: دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، پاییز 1399

1- تأثیر تمرکز در بازار محصول بر ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود

صفحه 23-7

میترا پورمحمدیان، سجاد بحری

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- پیش بینی قیمت­ سهام عرضه اولیه با استفاده از شبکه عصبی مبتنی برالگوریتم ژنتیک و مقایسه قیمت پیشنهادی مدل با Op

سمانه فتح علیان، علی نبوی چاشمی، ابراهیم چیرانی

-------------------------------------------------------------------

3- بررسي عوامل مؤثر بر جذب سپرده هاي مدت دار بانک تجارت با استفاده از داده های استانی (رهیافتی از تئوری تقاضای فریدمن) 

سودابه رفیعی، زهره آقامحمدی، سمیه مدبر

-------------------------------------------------------------------

4- مدل رگرسیونی نقش ارزش های سازمانی و تعهد سازمانی در مدیریت دانش کارکنان شهرداری مریوان

عمر محمودی، مژده اختر، ناصح روخنده، زانیار امینیان، محمد قادری، سیران اوکی

-------------------------------------------------------------------

5- رابطه بین نوآوری­های شخصی کارآفرینان آنلاین و  میزان ریسک پذیری و رضایتمندی مشتریان در شرکت­های آنلاین پارک علم و فناوری تهران

سیدعلیرضا میرعرب بایگی، هاشم مکاری، ستوده باقری

-------------------------------------------------------------------

6- بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک سپه استان فارس

احمدرضا بیاتی، سعید منصوریان طبائی، محمدحسین مسعودی، مهدی اسماعیلی

-------------------------------------------------------------------

7- بررسی تأثیر مدیریت سود و استراتژی تجاری بر ریسک ورشکستگی (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

علی پژویان، مرجان رشید، محبوبه محمدی


1399,08,20