فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

سردبیر

دکتر شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه

 

دکتر محمدعلی آقایی

مهندس جواد دلجوی شهیر

دکتر شعیب رستمی

دکتر سمیه شاه حسینی

دکتر نرگس صالح نیا

دکتر اسماعیل فدائی کلورزی

دکتر حسین کاظمی

دکتر پریسا مهاجری

دکتر سیدرضا میرعسکری

دکتر ناصر نصیری

دکتر هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، تابستان 1398

 صفحه آغازین

-------------------------------------------------------------------

1- بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی بر محدودیت­های تأمین مالی و کارایی شرکت­ها (مورد مطالعه: شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 20-7

فاضل محمدی نوده، سعید شهریاری

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- بررسی اثرات متقابل متغیرهای تورم، تولید و نرخ ارز در اقتصاد ایران: رویکرد الگوی معادلات هم‌زمان

صفحه 33-21

‌توحید اصغری، مصعب عبدالهی آرانی، عبدالعلی منصف

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- بنیان اقتصاد مبتنی بر اعصاب

صفحه 46-34

امین سالم قهفرخی، ساهره علیخواه، محسن رستمی، سیدرضا رضایی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- بررسی تطبیقی مدلهای منتخب پیشبینی ورشکستگی در شرکتهای بیمه پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 62-47

عاطفه صفاجو، هدی همتی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- بررسی راه‌های تأمین مالی با هدف اصلاح شیوه سرمایه‌گذاری در سازمان تأمین اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان زاهدان)

صفحه 78-63

فهیمه کمالی، مجیدجامی، بهنام مرادخانی ملال

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

6- تأثیر محدودیت‏های مالی بر کارایی سرمایه‏ گذاری با درنظرگرفتن اندازه شرکت‏ها (متوسط و کوچک)

صفحه 96-79

مهناز آهنگری، مهدی اسدی زرمهری

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

7- اثرات آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات برخی محصولات کشاورزی در ایران

صفحه 112-97

ماشااله سالارپور، هما ناروئی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

8- تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند هتل بر نگرش به برند و تمایل به استفاده مجدد از خدمات رفاهی با نقش تعدیل‌گری عملکرد برند (مورد مطالعه: مشتریان هتل‌های شهر سمنان)

صفحه 127-113

علی اکبر امین بیدختی، سمیه دوست محمدی

اصل مقاله


1398,04,14