فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

سردبیر

دکتر شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه

 

دکتر محمدعلی آقایی

مهندس جواد دلجوی شهیر

دکتر عامر دهقان نجم آبادی 

دکتر شعیب رستمی

دکتر سمیه شاه حسینی

دکتر نرگس صالح نیا

دکتر اسماعیل فدائی

دکتر حسین کاظمی

دکتر پریسا مهاجری

دکتر سیدرضا میرعسکری

دکتر ناصر نصیری

دکتر هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، زمستان 1397

صفحه آغازین

-------------------------------------------------------------------

1- بررسی تأثير کيفيت خدمات آفلاین، کيفيت خدمات الکترونيکی، رضایت الکترونيکی، تعهد و اعتماد بر وفاداری الکترونيکی (مورد مطالعه: کاربران سامانه دیوار)

صفحه 22-7

حبیب اله دانایی، مرسده هاشمی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- تأثیر منابع تأمین مالی سرمایه­ گذاری بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر جریانات ورود و خروج ارز

صفحه 43-23

الهام نوبهار، ربابه بهلولی، مصطفی رئیسی سرکندیز

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- آینده‌نگری تکنولوژی در چین: مطالعات علمی، اقدامات دولتی و کاربردهای سیاسی

صفحه 63-44

علی اکبری

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- ارزیابی و تحلیل عملکرد بانک صادرات ایران در واگذاری اعتبارات خُرد به اقشار کم درآمد در شهر تهران

صفحه 80-64

حسین عسکریان، علی کارشناسان

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- بررسی رابطه شهرنشینی و رشد اقتصادی در ایران

صفحه 91-81

محمد فرهنگ دوست

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

6- درجه ­بندی شعب و نمایندگان در صنعت بیمه با الگوهای ریاضی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه دانا)

صفحه 103-92

محسن میری، مهدی احراری

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

7- بررسی رابطه بین ارزش برند و وفاداری مشتری با محوریت ارزش مشتری (مورد مطالعه: مشتریان گوشی آیفون شهر سنندج)

صفحه 118-104

رزگار رحمانی

اصل مقاله


1398,01,10