فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اهداف و چشم انداز

- معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید علمی و پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌

- طرح‌ و شناسایی مسائل‌ علمی‌ نوین و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌

- ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌

- ایجاد زمینة‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور

- ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌­ی مطالعه و پژوهش در جامعه‌

  • - کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ مدیریتی، مالی و اقتصادی‌ کشور
  • - گام نهادن در راستای رسالت فصلنامه که همانا تمرکز بر انتشار مقالات کاربردی و نوین، داوری صحیح و علمی مقالات، تأکید بر ویراستاری علمی و ادبی مقالات پذیرفته شده، عدم توجه به انتشار کمّی مقالات و تمرکز بر کیفیت مقالات و نهایتاً نمایه سازی مقالات پذیرفته شده در پایگاه های علمی معتبر کشور می باشد.