فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، بهار 1399

 

1- بررسي رابطه بين استقراض، مديريت سود واقعي غيرمنتظره و هزينه بهره آتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 25-7

سمیه نقیله، اسماعیل فدائی کلورزی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام (مطالعه موردی: شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 45-26

علی پژویان، کبری مسکینی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- بررسي يارانه فرهنگي و تأثير آن بر اقتصاد ايران

صفحه 61-46

فهیمه ستاره

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- بررسی تأثیر تجربه مدیرعامل و اندازه هیات مدیره بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

صفحه 71-62

زینب اسداله زاده

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت اکوسیستم کارآفرینی

صفحه 91-72

مراد کردی، زهرا ییلاقی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

6-سنجش رابطه عوامل مؤثر بر ميزان بهره‌وری منابع انساني (نمونه مورد مطالعه: آموزش‌وپرورش منطقه 6 تهران)

صفحه 106-92

فهیمه ستاره

اصل مقاله