فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1398

 

1- بررسی رابطه خستگی عاطفی و مسخ شخصیت مؤثر بر حسابرسان و وکلای دادگستری با فرسودگی شغلی (مورد مطالعاتی: حسابرسان و وکلای دادگستری شهر زاهدان)

صفحه 19-7

مهسا محمودی، مجید جامی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- افشای پایدار از مؤلفه های مسئولیت اجتماعی، تمرکز مالکیت و ارزشمندی سود 

صفحه 36-20

حدیث عبدی، فرزاد ایوانی، مهری علیمرادی 

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 48-37

ابراهیم عنایت پور شیاده، عبدالکریم مقدم، احد اسدی فر، جواد درخشان

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت (مورد مطالعاتی: شرکت­های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 58-49

سعید سپهرم، مجید جامی، بهنام مرادخانی ملال

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- شناسایی مؤلفه‌های عملیاتی مدیریت استعداد در دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه‌های استان گلستان)

صفحه 72-59

سکینه یزدانی، نگین جباری، نرگس کوهکن

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

6- تأثیر مدیریت دانش سازمانی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مخاطبان شهرداری تهران

صفحه 83-73

کریم مرادی، مسعود مرادی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

7- بررسی تأثیر جذابیت وب سایت روی عشق به برند (مطالعه موردی: بانک تجارت استان تهران)

صفحه 103-84

اسماعیل توسلی، محمدرضا حمیدی ­زاده

اصل مقاله