فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، پاییز 1398

 

1- بررسی تأثیر کیفیت سود بر گزارشگری مالی در شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 22-7

فرزانه بزی، مجید جامی، علیرضا هیراد

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ثبات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 37-23

سیده زینب سعادت میرقدیم، جمال خانی جزنی، اسماعیل فدائی کلورزی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- بررسی تأثیر ریسک عملیاتی بر سودآوری، مالکیت و کوته بینی مدیریتی در شرکتهای با اندازه بزرگ و کوچک

صفحه 52-38

مهناز آهنگری، سید عباس امینی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- تأثیر بیش‌اعتمادی مدیریت و ریسک سیستماتیک بر ادراک سرمایه‌گذاران

صفحه 67-53

علیرضا کلحر، هدی همتی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- بررسی تأثیر مالکیت دولتی و خصوصی بر حاکمیت شرکتی (مورد مطالعه: شرکت مخابرات ایران  واحد زاهدان)

صفحه 81-68

مجید جامی، محمد وثوقی ­فر، اسحق ریگی خالص

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

6- تأثیر گزارشگری به موقع در ارتقای قابلیت پاسخگویی و افزایش اعتماد در بخش عمومی

صفحه 87-82

کیومرث بیگلر، مهدی فرجی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

7- تأثیر مؤلفه ­های بازارگرایی بر عملکرد زنجیره مالی (مطالعه موردی: شعب و ادارات بانک مسکن تهران)

صفحه 103-88

وحید جعفری تهرانی، مریم لشکری

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

8- بررسی تأثیر تجارت آزاد بر صادرات محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: گندم و پسته)

صفحه 117-104

ماشااله سالارپور، الهه آهنی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

9- تأثیر رهبری اخلاقی بر قلدری سازمانی با نقش میانجی آوای کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران و کارکنان بیمارستان مهرگان مشهد)

صفحه 135-118

الناز الطافی، طیبه امیرخانی، احمد عالی

اصل مقاله