فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، تابستان 1398

 

1- بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی بر محدودیت­های تأمین مالی و کارایی شرکت­ها (مورد مطالعه: شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 20-7

فاضل محمدی نوده، سعید شهریاری

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- بررسی اثرات متقابل متغیرهای تورم، تولید و نرخ ارز در اقتصاد ایران: رویکرد الگوی معادلات هم‌زمان

صفحه 33-21

‌توحید اصغری، مصعب عبدالهی آرانی، عبدالعلی منصف

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- بنیان اقتصاد مبتنی بر اعصاب

صفحه 46-34

امین سالم قهفرخی، ساهره علیخواه، محسن رستمی، سیدرضا رضایی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- بررسی تطبیقی مدلهای منتخب پیشبینی ورشکستگی در شرکتهای بیمه پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 62-47

عاطفه صفاجو، هدی همتی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- بررسی راه‌های تأمین مالی با هدف اصلاح شیوه سرمایه‌گذاری در سازمان تأمین اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان زاهدان)

صفحه 78-63

فهیمه کمالی، مجیدجامی، بهنام مرادخانی ملال

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

6- تأثیر محدودیت‏های مالی بر کارایی سرمایه‏ گذاری با درنظرگرفتن اندازه شرکت‏ها (متوسط و کوچک)

صفحه 96-79

مهناز آهنگری، مهدی اسدی زرمهری

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

7- اثرات آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات برخی محصولات کشاورزی در ایران

صفحه 112-97

ماشااله سالارپور، هما ناروئی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

8- تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند هتل بر نگرش به برند و تمایل به استفاده مجدد از خدمات رفاهی با نقش تعدیل‌گری عملکرد برند (مورد مطالعه: مشتریان هتل‌های شهر سمنان)

صفحه 127-113

علی اکبر امین بیدختی، سمیه دوست محمدی

اصل مقاله