فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، بهار 1398

 

1- بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و شکاف بازدهی وام بانکی

صفحه 21-7

محمدرضا وطن پرست، میلاد قاسم زاده

 اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی، بحران مالی و چرخه عمر واحد تجاری

صفحه 39-22

فرزین رضایی، سمیه قمری، فاطمه صدقی بجندی

 اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- آیا احساسات بر فرآیند تصمیم گیری اثر مثبت دارند؟ رویکرد اقتصاد مبتنی بر اعصاب

صفحه 52-40

امین سالم قهفرخی، ساهره علیخواه، محسن رستمی، سیدرضا رضایی

 اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- نقش حسابداری در ارزیابی نگرش رفتاری سرمایه گذاران

صفحه 63-53

سیدعلی حسینی، پرویز سعیدی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- بررسی ارتباط بین مناسبت‌های تقویمی ایام هفته با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 77-64

مجید جامی، جعفر ایرانی نژاد

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

6- بررسی نقش واسط مدیریت منابع انسانی حمایتی در تأثیر استراتژی مشتری محور بر عملکرد مالی (مورد مطالعه: شعب مؤسسه اعتباری ملل در شهر تهران)

صفحه 89-78

جمال محمدی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

7- بررسی تأثیر آگاهی از تخلفات مالی انجام شده بر رفتار و ارزش­های اخلاقی حسابداران

صفحه 102-90

سعید حسین پور، پرویز سعیدی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

8- بررسی حق‌الزحمه حسابرسی و ریسک ادارک شده در طول بحران مالی

صفحه 119-103

یکتا عباسیان

اصل مقاله