فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

سردبیر

دکتر شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه

 

دکتر محمدعلی آقایی

مهندس جواد دلجوی شهیر

دکتر شعیب رستمی

دکتر سمیه شاه حسینی

دکتر نرگس صالح نیا

دکتر حسین کاظمی

دکتر پریسا مهاجری

دکتر سیدرضا میرعسکری

دکتر ناصر نصیری

دکتر هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، بهار 1398

 

1- بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و شکاف بازدهی وام بانکی

صفحه 21-7

محمدرضا وطن پرست، میلاد قاسم زاده

 اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی، بحران مالی و چرخه عمر واحد تجاری

صفحه 39-22

فرزین رضایی، سمیه قمری، فاطمه صدقی بجندی

 اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- آیا احساسات بر فرآیند تصمیم گیری اثر مثبت دارند؟ رویکرد اقتصاد مبتنی بر اعصاب

صفحه 52-40

امین سالم قهفرخی، ساهره علیخواه، محسن رستمی، سیدرضا رضایی

 اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- نقش حسابداری در ارزیابی نگرش رفتاری سرمایه گذاران

صفحه 63-53

سیدعلی حسینی، پرویز سعیدی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- بررسی ارتباط بین مناسبت‌های تقویمی ایام هفته با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 77-64

مجید جامی، جعفر ایرانی نژاد

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

6- بررسی نقش واسط مدیریت منابع انسانی حمایتی در تأثیر استراتژی مشتری محور بر عملکرد مالی (مورد مطالعه: شعب مؤسسه اعتباری ملل در شهر تهران)

صفحه 89-78

جمال محمدی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

7- بررسی تأثیر آگاهی از تخلفات مالی انجام شده بر رفتار و ارزش­های اخلاقی حسابداران

صفحه 102-90

سعید حسین پور، پرویز سعیدی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

8- بررسی حق‌الزحمه حسابرسی و ریسک ادارک شده در طول بحران مالی

صفحه 119-103

یکتا عباسیان

اصل مقاله