فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

جواد دلجوی شهیر

 سردبیر

شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه

 

جواد دلجوی شهیر

عامر دهقان نجم آبادی 

شعیب رستمی

سمیه شاه حسینی

نرگس صالح نیا

اسماعیل فدائی

حسین کاظمی

پریسا مهاجری

سیدرضا میرعسکری

ناصر نصیری

هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

اطلاعات نشریه

فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری با پروانه انتشار رسمی به شماره 80441 در آبان ماه 1396 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با مدیریت، اقتصاد و حسابداری و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب­نظران از سراسر کشور می­ نماید.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: جواد دلجوی شهیر

 • سردبیر: شعیب رستمی
 • ش.پ انتشار: 80441 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
 • 2588-624X :شاپا (سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)
 • نوع اعتبار: علمی-تخصصی
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • نوع داوری: دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری: 1 ماه
 • زبان نشریه: فارسی
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینه بررسی و انتشار: دارد
 • نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)