فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات نشریه

فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری با پروانه انتشار رسمی به شماره 80441 در آبان ماه 1396 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با مدیریت، اقتصاد و حسابداری و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب­نظران از سراسر کشور می­ نماید.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس جواد دلجوی شهیر

 • سردبیر: دکتر شعیب رستمی
 • ش.پ انتشار: 80441 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
 • 2588-624X :شاپا (سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)
 • نوع اعتبار: علمی-تخصصی
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • نوع داوری: دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری: 1 ماه
 • زبان نشریه: فارسی
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینه بررسی و انتشار: دارد
 • نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)