فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

سردبیر

دکتر شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه

 

دکتر محمدعلی آقایی

مهندس جواد دلجوی شهیر

دکتر شعیب رستمی

دکتر سمیه شاه حسینی

دکتر نرگس صالح نیا

دکتر اسماعیل فدائی کلورزی

دکتر حسین کاظمی

دکتر پریسا مهاجری

دکتر سیدرضا میرعسکری

دکتر ناصر نصیری

دکتر هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

اطلاعات نشریه

فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری با پروانه انتشار رسمی به شماره 80441 در آبان ماه 1396 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با مدیریت، اقتصاد و حسابداری و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب­نظران از سراسر کشور می­ نماید.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس جواد دلجوی شهیر

 • سردبیر: دکتر شعیب رستمی
 • ش.پ انتشار: 80441 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
 • 2588-624X :شاپا (سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)
 • نوع اعتبار: علمی-تخصصی
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • نوع داوری: دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری: 1 ماه
 • زبان نشریه: فارسی
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینه بررسی و انتشار: دارد
 • نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)