فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
دوره 1، شماره 4، زمستان 1397

 

1- بررسی تأثير کيفيت خدمات آفلاین، کيفيت خدمات الکترونيکی، رضایت الکترونيکی، تعهد و اعتماد بر وفاداری الکترونيکی (مورد مطالعه: کاربران سامانه دیوار)

صفحه 22-7

حبیب اله دانایی، مرسده هاشمی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- تأثیر منابع تأمین مالی سرمایه­ گذاری بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر جریانات ورود و خروج ارز

صفحه 43-23

الهام نوبهار، ربابه بهلولی، مصطفی رئیسی سرکندیز

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- آینده‌نگری تکنولوژی در چین: مطالعات علمی، اقدامات دولتی و کاربردهای سیاسی

صفحه 63-44

علی اکبری

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- ارزیابی و تحلیل عملکرد بانک صادرات ایران در واگذاری اعتبارات خُرد به اقشار کم درآمد در شهر تهران

صفحه 80-64

حسین عسکریان، علی کارشناسان

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- بررسی رابطه شهرنشینی و رشد اقتصادی در ایران

صفحه 91-81

محمد فرهنگ دوست

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

6- درجه ­بندی شعب و نمایندگان در صنعت بیمه با الگوهای ریاضی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه دانا)

صفحه 103-92

محسن میری، مهدی احراری

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

7- بررسی رابطه بین ارزش برند و وفاداری مشتری با محوریت ارزش مشتری (مورد مطالعه: مشتریان گوشی آیفون شهر سنندج)

صفحه 118-104

منصور ایراندوست، رزگار رحمانی

اصل مقاله