فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

سردبیر

دکتر شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه

 

دکتر محمدعلی آقایی

مهندس جواد دلجوی شهیر

دکتر شعیب رستمی

دکتر سمیه شاه حسینی

دکتر نرگس صالح نیا

دکتر اسماعیل فدائی کلورزی

دکتر حسین کاظمی

دکتر پریسا مهاجری

دکتر سیدرضا میرعسکری

دکتر ناصر نصیری

دکتر هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

پرسش های متداول

1- نحوه ارسال مقاله به چه صورت است؟

برای ارسال مقاله، ابتدا می بایست در سایت فصلنامه ثبت مشخصات گردد و سپس از طریق پنل کاربری اقدام به ارسال مقاله شود.

2- آیا در هنگام ارسال مقاله نیاز به پرداخت هزینه می باشد؟

خیر، در هنگام ارسال مقاله نیاز به پرداخت هزینه نیست و در صورتی که پس از داوری و انجام اصلاحات (در صورت نیاز)، پذیرش نهایی گردید می بایست هزینه پرداخت گردد.

3- فرآیند بررسی و داوری مقالات چه مدت طول می کشد؟

معمولاً از 1 هفته تا 1 ماه، بسته به نوع مقاله طول خواهد کشید.

4- در خصوص نمره پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری، آیا به مقالات چاپ شده در نشریه حاضر نمره تعلق میگیرد؟

تصمیم در خصوص اعتبار یک مجله جهت ارسال مقاله، حتی مجلات علمی - پژوهشی به معاونت پژوهشی دانشگاه ها بستگی دارد. معمولاً نشریاتی همانند نشریه حاضر (علمی - تخصصی) که دارای مجوز از نهادهای زیربط هستند و در نمایه های معتبر کشوری ازجمله جهاد دانشگاهی و غیره نمایه گردیده اند از 0.5 تا 1.5 نمره تعلق میگیرد. اما در هر صورت بهتر است این موضوع با معاونت پژوهشی دانشگاه مطرح شود.