فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

سردبیر

دکتر شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه

 

دکتر محمدعلی آقایی

مهندس جواد دلجوی شهیر

دکتر شعیب رستمی

دکتر سمیه شاه حسینی

دکتر نرگس صالح نیا

دکتر حسین کاظمی

دکتر پریسا مهاجری

دکتر سیدرضا میرعسکری

دکتر ناصر نصیری

دکتر هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397

 

1- تأثير بازاريابي سبز بر شهرت شركت براساس مسئوليت اجتماعي و تصوير محصول شركت

صفحه 18-7

جواد دلجوی شهیر، سيمين سيفي زاده، رقيه غلامي مبارك آبادي

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- بررسی تأثیر ادراکات و رضایت استفاده ­کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی بر وفاداری آنان (مورد مطالعه: منطقه 11 تهران)

صفحه 32-19

حبیب اله دانایی، فاطمه قاسمی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM)و  عملکرد آن: چالش­ها و راهکارها

صفحه 50-33

نبی اله محمدی، صابر عزیزی، محمدرضا رجبی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- تأثیر توانایی مدیریت بر مدیریت سود واقعی و مدیریت ریسک یکپارچه شرکت­ها

صفحه 68-51

حسین کاظمی، امید مهری نمک آورانی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- بررسی رابطه بازاریابی اخلاقی با میزان فروش (مورد مطالعه: شرکت­های شیر پگاه اصفهان و  بازار گستر پگاه منطقه چهار)

صفحه 82-69

مهدی نصر اصفهانی، غزاله جهانگیرمقدم

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

6- عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیرات آن بر بازار سرمایه

صفحه 96-83

رضا پیرایش، سعید مظفری

اصل مقاله