فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

جواد دلجوی شهیر

 سردبیر

شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه

 

جواد دلجوی شهیر

عامر دهقان نجم آبادی 

شعیب رستمی

سمیه شاه حسینی

نرگس صالح نیا

اسماعیل فدائی

حسین کاظمی

پریسا مهاجری

سیدرضا میرعسکری

ناصر نصیری

هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397

 صفحه آغازین

-------------------------------------------------------------------

1- تحلیل موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه گنبد کاووس

صفحه 22-7

مهدخت امیری لرگانی، مسعود خیراندیش، علی کارشناسان، وحید اسکو

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- بررسی نقش مدیریت روابط با مشتری در کسب مزیت رقابتی در بازارهای رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

صفحه 33-23

محمد مهدی برقی اسکوئی، حمیدرضا ناصری اسکوئی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- توسعه و توانمندسازی کارآفرینی در فضای کسب و کارهای کوچک و متوسط با نگاهی به وضع موجود کارآفرینی در استان گیلان با استفاده از رویکرد (SWOT)

صفحه 53-34

جواد دلجوي شهير، رقيه غلامي مبارك آبادي، عبداله سلمان نژاد

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- بررسی تطبیقی پیش ­بینی سودهای مدیریتی با توجه به ارتباط بین ریسک­ پذیری و ارزش آتی شرکت در صنایع خودروسازی، سیمان و فلزات اساسی

صفحه 70-54

شیوا صالحی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- حفظ و جذب دانشجو در دانشگاه‌های پیام‌نور با نقش ارکان بازاریابی رابطه‌مند، کیفیت خدمات و رضایت دانشجویان

صفحه 91-71

بابک شجریان، یونس نیکخواه تکمه‌داش، سید یوسف حاجی‌اصغری

اصل مقاله