فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

مهندس جواد دلجوی شهیر

سردبیر

دکتر شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه

 

دکتر محمدعلی آقایی

مهندس جواد دلجوی شهیر

دکتر شعیب رستمی

دکتر سمیه شاه حسینی

دکتر نرگس صالح نیا

دکتر اسماعیل فدائی کلورزی

دکتر حسین کاظمی

دکتر پریسا مهاجری

دکتر سیدرضا میرعسکری

دکتر ناصر نصیری

دکتر هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

هزینه انتشار مقالات

تعرفه انتشار مقالات در نشریه علمی- تخصصی مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری:

 

موضوع عنوان مبلغ (تومان)
انتشار مقاله انتشار مقاله پس از داوری و در صورت پذیرش مقاله 000'250
نسخه چاپی نشریه  ارسال نسخه چاپی نشریه پس انتشار آنلاین آن شماره در سایت (در صورت درخواست  نویسندگان مقاله - به ازای هر نسخه)  000'60

 

توضیحات:

خدماتی که به نویسندگان مقالات ارائه خواهد شد:

-   انتشار متن کامل مقاله در نشریه

-   صدور گواهی پذیرش انتشار مقاله با مهر نشریه و ارسال آن به نویسنده مسئول مقالات

-   صفحه‌بندی و ویراستاری متن کامل مقاله پس از پذیرش از سوی داوران

-  نمایه‌سازی مقالات انتشار یافته در پایگاه‌های معتبر نمایه‌سازی نشریات ازجمله: پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)، بانک اطلاعات نشريات کشور (Magiran)، سیویلیکا (Civilica) و دیگر پایگاه‌های تخصصی نمایه‌سازی نشریات علمی

نکته: فصلنامه از دریافت مقالاتی خارج از محورهای موضوعی تعریف شده و خارج از فرمت اعلام شده در بخش راهنمای نویسندگان معذور است. در صورت رعایت این موارد و پذیرش مقاله از سوی داوران و تأیید نهایی هیئت تحریریه، خدمات فوق به نویسندگان ارائه خواهد گردید.