فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

جواد دلجوی شهیر

 سردبیر

شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624x :شاپا

هیئت تحریریه
 

جواد دلجوی شهیر

عامر دهقان نجم آبادی 

شعیب رستمی

سمیه شاه حسینی

نرگس صالح نیا

اسماعیل فدائی

حسین کاظمی

محمود مرادی

پریسا مهاجری

سیدرضا میرعسکری

ناصر نصیری

هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

هزینه انتشار مقالات

تعرفه انتشار مقالات در نشریه علمی- تخصصی مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد:

 

موضوع عنوان مبلغ (تومان)
انتشار مقاله انتشار مقاله پس از داوری و در صورت پذیرش مقاله 000'180
نسخه چاپی نشریه  ارسال نسخه چاپی نشریه پس انتشار آنلاین آن شماره در سایت (در صورت درخواست  نویسندگان مقاله - به ازای هر نسخه)  000'50

 

توضیحات:

خدماتی که به نویسندگان مقالات ارائه خواهد شد:

-   انتشار متن کامل مقاله در نشریه + پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

-   صدور گواهی پذیرش انتشار مقاله با مهر نشریه و ارسال آن به نویسنده مسئول مقالات

-   صفحه‌بندی و ویراستاری متن کامل مقاله پس از پذیرش از سوی داوران

-  نمایه‌سازی مقالات انتشار یافته در پایگاه‌های معتبر نمایه‌سازی نشریات ازجمله: پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)، بانک اطلاعات نشريات کشور (Magiran)، سیویلیکا (Civilica) و دیگر پایگاه‌های تخصصی نمایه‌سازی نشریات علمی

نکته: فصلنامه از دریافت مقالاتی خارج از محورهای موضوعی تعریف شده و خارج از فرمت اعلام شده در بخش راهنمای نویسندگان معذور است. در صورت رعایت این موارد و پذیرش مقاله از سوی داوران و تأیید نهایی هیئت تحریریه، خدمات فوق به نویسندگان ارائه خواهد گردید.