فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

جواد دلجوی شهیر

 سردبیر

شعیب رستمی 

ش.پ انتشار: 80441

2588-624X :شاپا

هیئت تحریریه
 

جواد دلجوی شهیر

عامر دهقان نجم آبادی 

شعیب رستمی

سمیه شاه حسینی

نرگس صالح نیا

اسماعیل فدائی

حسین کاظمی

محمود مرادی

پریسا مهاجری

سیدرضا میرعسکری

ناصر نصیری

هدی همتی

پایگاه های علمی نمایه کننده

دوره 1، شماره 1، بهار 1397

 صفحه آغازین

-------------------------------------------------------------------

1- اعتبارسنجی و آزمون شاخص­های کار شایسته در بخش صنایع استان گيلان

صفحه 21-7

محمدصادق الهیاری، رقیه غلامی مبارک آبادی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

2- بررسي مفهومي لزوم توجه به ابزارها، محصولات و مسائل نوين مؤسسات مالي اسلامي در قالب مدل اقتصاد اسلامي

صفحه 32-22

شعیب رستمی، ثمین کهنسال

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

3- بررسی تطبیقی تأثیر اجزای اقلام تعهدی عملیاتی بر سودآوری آتی و بازده آتی سهام در صنایع خودروسازی، سیمان و فلزات اساسی

صفحه 48-33

مهرداد صدرآرا، محسن محمدنوربخش لنگرودی، نسترن حقگو طبالوندانی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

4- جایگاه اخلاق در پیاده­ سازی استانداردهای بین­ المللی حسابداری

صفحه 62-49

رویا دارابی، احمد مخمل­ باف، فریبا هادی­ نیا

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

5- مطالعه موردی تأثیر انواع سبک رهبری بر عملکرد سازمانی در سازمان­های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گیلان

صفحه 75-63

جواد دلجوی شهیر

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

6- گرایش به مصرف لوازم خانگی ایرانی/خارجی با درنظرگرفتن عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر آن

صفحه 100-76

شراره کامرانی، افسانه کمالی

اصل مقاله

-------------------------------------------------------------------

7- شناسایی و اولویت ­بندی معیارهای موفقیت آموزش کارآفرینی و توسعه اقتصادی بر اساس مدل تصمیم ­گیری چندمعیاره

صفحه 118-101

کبری پسندیده­ فرد، رضا کیانی ماوی

اصل مقاله