فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

نشانی دفتر فصلنامه:

گیلان - رشت - خ. استقامت - کوچه منصف - ساختمان سهیل - طبقه دوم - واحد 4

کدپستی: 4144946519

ایمیل فصلنامه:

nasme.journal@gmail.com

تلفکس:

013-33513682 

شماره پیامک فصلنامه:

30004747470955